Túi Đeo Chéo

MIKKOR Túi Ipad Đeo Chéo Glamour Chic

36

Túi Ipad đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: đen – Chất lượng: cực bền, phù hợp khi đi xa – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng

EMBELLISH Túi Đeo Chéo Tua Rua

35

Túi đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: đen – Chất lượng: bền, phù hợp khi đi dự tiệc – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng

EMBELLISH Túi Đeo Sành Điệu

34

Túi đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: xanh, đen – Chất lượng: cực bền, phù hợp khi đi xa – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng

YUUMY Túi Đeo Chéo

33

Túi đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: nâu – Chất lượng: cực bền, phù hợp khi đi xa – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng

EMBELLISH Túi Greece Out

32

Túi đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: trắng – Chất lượng: cực bền, phù hợp khi đi xa – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng

RIVER ISLAND Túi Đeo Chéo

31

Túi đeo chéo cao cấp – Chất liệu: da thật cao cấp – Màu sắc: đen – Chất lượng: cực bền, phù hợp khi đi xa – Cấu tạo: gồm hai ngăn chính, nhiều ngăn nhỏ rất tiện dụng